Δημήτρης Μιχαήλ ( καφενείο )

Φιλολάου 12 | 3052 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού