Δημήτρης Φιλίππου ( φρουταρία )

Δημοκρατίας 22 | 3012 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού