Δήμητρα Σοφοκλέους ( φαρμακείο )

Αγίας Ζώνης 32 | 3027 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού