Αυλή της Χαράς

Ερρίκου Ιψεν 25 | 3050 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού