Αστυνομία Λεμεσού

Αρχιεπισκόπου Λεοντίου Α 186 | 3022 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού