Άρης Τερίδης ( φαρμακείο )

Αρχιεπισκόπου Λεοντίου Α 181 | 3020 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού