Αντώνης Βλάσκος ( μπογιατζής αυτοκινήτων )

Λόϋδ Τζωρτζ 13 | 3015 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού