Αντώνης Α. Περδίκης ( φυσιοθεραπευτήριο )

Θεσσαλονίκης 22 | 3025 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού