Αντώνης Καραπατάκης ( συνεργείο αυτοκινήτων )

Ζαλόγγου 13 | 3022 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού