Άνδρος ( κουρείο )

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ Λεωφόρος 182 | 3027 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού