Ανδρέας Τέκλος ( φυσιοθεραπευτήριο )

Ιππάρχου 49 | 3027 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού