Ανδρέας Ματθαίου ( γυναικολογική κλινική )

Αγίας Ζώνης 71 | 3090 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού