Ανδρέας Κόκκινος ( συνεργείο φορτηγών )

Βασιλέως Παύλου Α 63 | 3052 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού