Ανδρέας Χριστοφή ( κουρείο )

Αντιόχου 3 | 3060 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού