Το Αλέτρι ( φρουταρία )

Ομονοίας Λεωφόρος 44 | 3052 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού