Αγκαθίαρης ( περίπτερο )

Αγίας Φυλάξεως 106 | 3087 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού