Ζυγός ( φρουταρία )

Πατρών | 6051 | Λάρνακα | Επαρχία Λάρνακας