Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας ( υπουργείο εμπορίου βιομηχανίας τουρισμού )

Κοσμά Λυσιώτη | 6022 | Λάρνακα | Επαρχία Λάρνακας