Βάσος Πόλια

Κλεάνθη Καλογερά | 6022 | Λάρνακα | Επαρχία Λάρνακας