Τζακοτεχνική Πάμπος Σ. Σαββίδης

Γεωργίου Γρίβα Διγενή Λεωφόρος 73 | 6043 | Λάρνακα | Επαρχία Λάρνακας