Α. Τυρίμου

Μετσόβου | 6018 | Λάρνακα | Επαρχία Λάρνακας