Τμήμα Κτηματολογίου και χωρομετρίας Αμμοχώστου

Συμβολή οδών Καβάφη & Καζαντζάκη | 6057 | Λάρνακα | Επαρχία Λάρνακας