Τμήμα Αλιείας & Θαλάσσιων Ερευνών ( υπουργείο Γεωργίας & φυσικών πόρων & περιβάλλοντος )

Πιγιαλέ Πασιά | Λάρνακα | Επαρχία Λάρνακας