Τάσος Τζιάμπος

Ζήνωνος Κιτιέως 26, Γραφείο 23 | 6023 | Λάρνακα | Επαρχία Λάρνακας