Στέγη Ηλικιωμένων και Αναπήρων Κόκκινες ( οίκος ευγηρίας )

Τρικώμου | 6055 | Λάρνακα | Επαρχία Λάρνακας