Στάλω Ιωαννίδου

1ης Απριλίου Λεωφόρος 14 | 6035 | Λάρνακα | Επαρχία Λάρνακας