Σ.Τ. Λάρνακας

Θεσσαλονίκης Λεωφόρος | 6035 | Λάρνακα | Επαρχία Λάρνακας