Σοφία Παπανικολάου Ορθοδόξου

Μικράς Ασίας | 6043 | Λάρνακα | Επαρχία Λάρνακας