Σάββας Σκαλιώτης

Γεωργίου Γρίβα Διγενή Λεωφόρος 12 | 6010 | Λάρνακα | Επαρχία Λάρνακας