Σάββας Μάππουρα

Σταυροδρομίου 27 | 6050 | Λάρνακα | Επαρχία Λάρνακας