Σαρρής ( φρουταρία,αρτοποιείο )

Λεοντίου Μαχαιρά | 6012 | Λάρνακα | Επαρχία Λάρνακας