Προσφυγικό Σωματείο Το Λευκόνοικο

Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη 14 | 6047 | Λάρνακα | Επαρχία Λάρνακας