Πολύκαρπος & Σταύρος ( ΜΟΤ )

Στρατηγού Τιμάγια Λεωφόρος | 6047 | Λάρνακα | Επαρχία Λάρνακας