Περίπτερο στη Λάρνακα

Βασιλέως Παύλου Πλατεία | 6023 | Λάρνακα | Επαρχία Λάρνακας