Περίπτερο στη Λάρνακα

Ευανθίας Πιερίδου | 6022 | Λάρνακα | Επαρχία Λάρνακας