Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων

Σπύρου Κυπριανού Λεωφόρος 86 | 6052 | Λάρνακα | Επαρχία Λάρνακας