Νεοκλής φρουταρία Δροσιά

1ης Απριλίου Λεωφόρος 29 | 6035 | Λάρνακα | Επαρχία Λάρνακας