ΝΕΚ λτδ

Αγίου Λαζάρου 93 | 6020 | Λάρνακα | Επαρχία Λάρνακας