Μελπίνα Πετάη Οδείο

Στράβωνος | 6035 | Λάρνακα | Επαρχία Λάρνακας