Μέλαθρον ευγηρίας Τέρρα Σάντα

Τέρρα Σάντας 8 | 6012 | Λάρνακα | Επαρχία Λάρνακας