Μαρίνα Λάρνακας

Αθηνών Λεωφόρος | 6023 | Λάρνακα | Επαρχία Λάρνακας