Λουκία

Ζήνωνος Κιτιέως | 6023 | Λάρνακα | Επαρχία Λάρνακας