Λίζα Παπαδοπούλου

Φανερωμένης Λεωφόρος 143 | 6031 | Λάρνακα | Επαρχία Λάρνακας