Λάκης Ηροδότου Primoline

1ης Απριλίου Λεωφόρος | 6035 | Λάρνακα | Επαρχία Λάρνακας