Κύπρος Σάββα

Ελευθερίας Λεωφόρος | 6030 | Λάρνακα | Επαρχία Λάρνακας