Κυπριακός Ερυθρός Σταυρος

Γεωργίου Γρίβα Διγενή Λεωφόρος | 6010 | Λάρνακα | Επαρχία Λάρνακας