Κουρείο

Ουμ Χαράμ | 6026 | Λάρνακα | Επαρχία Λάρνακας