Το κέντρο της ακοής της Λάρνακας

Αρχιεπισκόπου Κυπριανού Λεωφόρος | 6016 | Λάρνακα | Επαρχία Λάρνακας