Καθολική εκκλησία Παναγία των Χαρίτων

Τέρρα Σάντας | 6012 | Λάρνακα | Επαρχία Λάρνακας