Καμάρες ( φρουταρία )

Κασταλιάς | 6040 | Λάρνακα | Επαρχία Λάρνακας